×

#Innowacje

Celem projektu  jest poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej – rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych poprzez:

 • Poprawa standardu infrastruktury kubaturowej przeznaczonej do realizacji prac badawczo-rozwojowych poprzez termomodernizację niezbędnych do realizacji prac badawczo-rozwojowych hal A, B i C. Termomodernizacja dotyczyć będzie remontu dachów, wymiany i przebudowy okien. Wykonane będą nowe instalacje wewnętrzne oraz przyłącza. Wykonane będą nowe posadzki w halach. Zmodernizowane będą pomieszczenia dla realizacji prac inżynierskich.

 • Poprawa potencjału badawczo-rozwojowego firmy oraz zapewnienie możliwości świadczenia usług B+R dla innych firm i możliwości współpracy z ośrodkami naukowymi. Zakupione i zainstalowane  będzie wyposażenie diagnostyczne do badań pojazdów, wyposażenie komputerowe oraz specjalistyczne oprogramowanie do realizacji prac konstrukcyjnych, badawczych i do analiz inżynierskich. Zakupione będą maszyny i urządzenia do budowy prototypów.

 • Skuteczne wykorzystanie wyników prac B+R w produkcji. Dzięki zakupionej aparaturze możliwa będzie realizacja prac badawczych oraz budowa prototypów poszczególnych części oraz całych układów  i urządzeń.

 • Poprawa wykorzystania zasobów środowiska naturalnego. Kompleksowe  i nowoczesne zagospodarowanie otoczenia hal poprzez modernizację placów manewrowych, w tym dla pojazdów wielkogabarytowych, nowe instalacje spławne, stworzenie zielonych enklaw.
   

Przeznaczenie hal:

Hala część A – Montaż prototypów

Hala część B – Detale do montażu prototypów

Hala część C – Laboratorium badawczo-rozwojowe

Koszty kwalifikowane: 15 827 135 PLN

Dofinansowanie: 7 974 801 PLN

Stopień realizacji:

 • Wykonana dokumentacja projektowa

 • Uzyskane pozwolenie na budowę

 • Zakończone roboty budowlane

 • Zakończone przetargi na wyposażenie

 • Zakończony remont Centrum Prac Inżynierskich

 • Zakończony zakup wyposażenia Hali B

 • Realizacja zakupów wyposażenia Hali A oraz C

V edycja ARP Innovation Pitch

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. po raz V organizuje ARP Innovation Pitch. Jest to kolejna edycja wydarzenia, które ma na celu skojarzenie jak największej liczby start-upów i małych, średnich firm z dużymi spółkami. Obecnie wspólnie z ekspertami Ursus S.A. poszukujemy rozwiązań innowacyjnych dla jednej ze spółek – Ursus BUS.

Ursus BUS to innowacyjna, prężnie rozwijająca się polska spółka z sektora automotive. Firma została założona w 2015r. przez Ursus S.A. oraz AMZ Kutno w celu rozwijania produkcji autobusów zeroemisyjnych w Polsce. Obecnie rozwijane są trzy linie produktów: autobusy elektryczne, trolejbusy oraz autobusy na diesel. Firma otwiera się na pomysły i współpracę z zewnątrz i dlatego wspólnie z ARP poszukuje ciekawych pomysłów. Wstępnie zidentyfikowaliśmy następujące obszary potrzeb rozwojowych:

 • innowacyjne układy napędowe pojazdów

 • układy elektryczne pojazdów

 • nowe rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne pojazdów o napędzie alternatywnym

 • elektromobilność

 • nowe technologie magazynowania energii

Jeśli Wasze pomysły obejmują rozwiązania dla wyżej wymienionych obszarów lub zbliżonych do nich do już 23 marca 2017r. rozpoczynamy nabór poprzez nasz formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.ptt.arp.pl/warsztaty. Konkurs skierowany jest do studentów, doktorantów, start-upów oraz małych średnich firm. Poszukujemy rozwiązań na poziomie TRL 2-5, jest to minimum ponieważ nie zamykamy się na firmy, które zechcą przedstawić gotowe rozwiązania.

Zachęcamy do udziału wszystkich, którzy chcą podjąć wyzwanie tworzenia nowych, innowacyjnych produktów i tych, którzy chcieliby podjąć współpracę w tym zakresie ze spółką posiadającą już doświadczenie w produkcji autobusów niskoemisyjnych.

Zgłoszenia można nadsyłać od 23 marca do 26 kwietnia 2017r.. Nadesłane propozycje będą podlegały ocenie specjalistów ARP, a następnie ekspertów z Ursus Bus. Na zakończenie konkursu wybrani finaliści będą mogli zaprezentować swoje pomysły bezpośrednio przed przedstawicielami spółki Ursus S.A. oraz Ursus Bus.

Wszelkie informacje o naborze dla Ursus oraz innych podmiotów ukażą się na stronie www.ptt.arp.pl/warsztaty oraz www.ursus.com.pl.


 


 

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.