×

#Raporty Okresowe

Financial statement Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej URSUS za 2016 rok
Financial statement Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej URSUS za 2016 rok (po korekcie)
Financial statement Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej URSUS za 2016 rok
Financial statement Opinia i Raport biegłego rewidenta z badania Grupy Kapitałowej URSUS za 2016 rok

Raport jednostkowy za rok 2016 - 21 marca 2017 r.

Financial statement Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Spółki URSUS S.A. za rok 2016
Financial statement Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki URSUS S.A. za rok 2016
Financial statement Raport dotyczący stosowania zasad Ładu Korporacyjnego w URSUS S.A. w 2016 r.
Financial statement Opinia i Raport biegłego rewidenta z badania Spółki Ursus S.A. za rok 2016

Raport skonsolidowany za III kwartał 2016r. – 14 listopad 2016r.

Financial statement Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej URSUS za 3Q 2016r.

Raport okresowy za I półrocze 2016r. – 31 sierpień 2016r.

Financial statement Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej URSUS
Financial statement Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej URSUS
Financial statement Raport z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego
Financial statement Jednostkowe sprawozdanie finansowe URSUS S.A.
Financial statement Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki URSUS S.A.
Financial statement Raport z przeglądu sprawozdania jednostkowego

Raport skonsolidowany za I kwartał 2016r. - 16 maj 2015r.

Financial statement Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej URSUS za 1Q 2016r.

Raport skonsolidowany za rok 2015r. – 21 marzec 2016r.

Financial statementSkonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2015r.
Financial statementSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej URSUS za 2015r.
Financial statementOpinia i raport biegłego rewidenta Grupy Kapitałowej URSUS za 2015r.

Raport jednostkowy za rok 2015r. – 21 marzec 2016r.

Financial statementJednostkowe sprawozdanie finansowe za 2015r.
Financial statementSprawozdanie Zarządu z działalności Spółki URSUS S.A. za 2015r.
Financial statementOpinia i raport biegłego rewidenta Spółki URSUS S.A.  za 2015r.
Financial statementRaport ze stosowania zasad Ładu Korporacyjnego za 2015r.

Raport skonsolidowany za III kwartał 2015r. – 16 listopad 2015r.

Financial statement Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej URSUS za 3Q 2015r.

Raport okresowy za I półrocze 2015r. – 31 sierpień 2015r.

Financial statement Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej URSUS
Financial statement Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej URSUS
Financial statement Raport z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego

Financial statement Jednostkowe sprawozdanie finansowe URSUS S.A.
Financial statement Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki URSUS S.A.
Financial statement Raport z przeglądu sprawozdania jednostkowego

Raport skonsolidowany za I kwartał 2015r. - 15 maj 2015r.

Financial statement Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej URSUS za 1Q 2015r.

Raport skonsolidowany za 2014r. – 10 marzec 2015r.

Financial statement Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ursus 2014r.
Financial statement Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ursus za 2014r.
Financial statement Opinia i raport biegłego rewidenta Grupy Kapitałowej Ursus 2014r.

Raport jednostkowy za 2014r. – 10 marzec 2015r.

Financial statement Jednostkowe sprawozdanie finansowe Ursus za 2014r.
Financial statement Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Ursus S.A. za 2014r.
Financial statement Opinia i raport biegłego rewidenta Spółka Ursus S.A. za 2014r.
Financial statement Raport ze stosowania zasad Ładu Korporacyjnego za 2014r.
 

Raport skonsolidowany za III kwartał 2014r. – 14 listopad 2014r.

Financial statementSprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej URSUS za 3Q 2014r.

Raport okresowy za I półrocze 2014r. – 29 sierpień 2014r.

Financial statementSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej URSUS
Financial statementSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej URSUS
Financial statementRaport z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego

Financial statementJednostkowe sprawozdanie finansowe URSUS S.A.
Financial statementSprawozdanie Zarządu z działalności Spółki URSUS S.A.
Financial statementRaport z przeglądu sprawozdania jednostkowego


Raport skonsolidowany za I kwartał 2014r. – 7 kwiecień 2014r.

Financial statementSprawozdanie finansowe Grupy URSUS S.A. za 1Q 2014r.


Raport skonsolidowany za 2013r. – 21 marzec 2014r.

Financial statement Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013r.
Financial statement Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2013r.
Financial statement Opinia i raport biegłego rewidenta z badania spr. skonsolidowanego za 2013r.

Raport jednostkowy za 2013r. – 21 marzec 2014r.

Financial statement Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2013r.
Financial statement Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2013r.
Financial statement Opinia i raport biegłego rewidenta z badania spr. jednostkowego za 2013r.
Financial statement Raport ze stosowania zasad Ładu Korporacyjnego za 2013r.

Raport skonsolidowany za III kwartał 2013r. – 14 Listopad 2013r.

Financial statementSprawozdanie finansowe Grupy URSUS S.A. za 3Q 2013r.

Raport okresowy za I półrocze 2013r. – 30 sierpień 2013r.

Financial statementSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej URSUS
Financial statementSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej URSUS
Financial statementRaport z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego

Financial statement Jednostkowe sprawozdanie finansowe URSUS S.A.
Financial statementSprawozdanie Zarządu z działalności Spółki URSUS S.A.
Financial statementRaport z przeglądu sprawozdania jednostkowego

Raport okresowy za I kwartał 2013r. – 15 maj 2013r.

Financial statement Skonsolidowane sprawozdanie za 1Q 2013r.

Raport skonsolidowany za 2012r. – 20 marzec 2013r.

Financial statement Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2012r
Financial statement Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2012r.
Financial statement Opinia i raport biegłego rewidenta z badania spr. skonsolidowanego za 2012r.

Raport jednostkowy za 2012r. – 20 marzec 2013r.

Financial statement Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2012r.
Financial statement Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2012r.
Financial statement Opinia i raport biegłego rewidenta z badania spr. jednostkowego za 2012r.
Financial statement Raport ze stosowania zasad Ładu Korporacyjnego za 2012r.

Raport okresowy za III kwartały 2012r. – 14 listopad 2012r.

Financial statementRaport okresowy za III kwartały 2012r.

Raport okresowy za I półrocze 2012r. – 31 sierpień 2012r.

Financial statementSkonsolidowane sprawozdanie finansowe
Financial statementSkonsolidowane sprawozdanie z działalności zarządu Grupy
Financial statementJednostkowe sprawozdanie finansowe

Financial statementJednostkowe sprawozdanie z działalności zarządu Ursus
Financial statementRaport biegłego rewidenta z przeglądu spr. skonsolidowanego
Financial statementRaport biegłego rewidenta z przeglądu spr. jednostkowego

Raport okresowy za pierwszy kwartał 2012r. - 15 maja 2012r.

Financial statementRaport okresowy za I kwartał 2012r. – 15 maja 2012r.

Raport skonsolidowany za 2011r. – 20 marzec 2012r.

Financial statementSkonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2011r.
Financial statementSkonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za 2011r.
Financial statementOpinia biegłego rewidenta do spr. skonsolidowanego

Financial statementRaport ze stosowania zasad Ładu Korporacyjnego

Raport jednostkowy za 2011r. – 20 marzec 2012r.

Financial statementJednostkowe sprawozdanie finansowe za 2011r.
Financial statementJednostkowe sprawozdanie z działalności Spółki za 2011.
Financial statementOpinia biegłego rewidenta do spr. jednostkowego

Raport okresowy za III kwartał 2011r. - 14 listopad 2011r.

Financial statementSprawozdanie z działalności Zarządu za 3Q 2011

Raport jednostkowy za I półrocze 2011r. - 31 sierpień 2011r.

Financial statementJednostkowe sprawozdanie finansowe
Financial statementSprawozdanie z działalności Zarządu POL-MOT Warfama S.A.
Financial statementRaport biegłego rewidenta

Raport skonsolidowany za I półrocze 2011r. - 31 sierpień 2011r.

Financial statementSkonsolidowane sprawozdanie finansowe
Financial statementSprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej POL-MOT Warfama
Financial statementRaport biegłego rewidenta

Raporty okresowe za 2011r.

Financial statementRaport okresowy za I kwartał 2011r. – 16 maj 2011r.

Raporty okresowe za 2010r. – 21 marzec 2011r.

Financial statementSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej
Financial statementSkonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej
Financial statementOpinia i raport biegłego rewidenta do sprawozdania skonsolidowanego
Financial statementJednostkowe sprawozdanie finansowe POL-MOT Warfama S.A.
Financial statementJednostkowe sprawozdanie z działalności Zarządu POL-MOT Warfama S.A.
Financial statementOpinia i raport biegłego rewidenta do sprawozdania jednostkowego

Raport okresowy za III kwartał 2010r. – 15 listopad 2010r.

Financial statementSprawozdanie za III kwartał 2010

Raport jednostkowy za I półrocze 2010r. - 31 sierpień 2010r.

Financial statementJednostkowe sprawozdanie finansowe
Financial statementSprawozdanie z działalności Zarządu POL-MOT Warfama S.A.
Financial statementRaport biegłego rewidenta

Raport skonsolidowany za I półrocze 2010r. - 31 sierpień 2010r.

Financial statementSkonsolidowane sprawozdanie finansowe
Financial statementSprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej
Financial statementRaport biegłego rewidenta

Raport okresowy za I kwartał 2010r. - 17 maj 2010r.

Financial statementsprawozdanie__finansowe_za_1_kwartal_2010.pdf

Raport okresowy za 2009r. - 22 marzec 2010r.

Financial statementSprawozdanie finansowe
Financial statementSprawozdanie z działalności Zarządu
Financial statementOpinia i raport biegłego rewidenta
Financial statementRaport - Ład Korporacyjny

Financial statementsprawozdanie__finansowe_za_1_kwartal_2010.pdf

Raport okresowy za 2009r. - 22 marzec 2010r.

Financial statementSprawozdanie finansowe
Financial statementSprawozdanie z działalności Zarządu
Financial statementOpinia i raport biegłego rewidenta
Financial statementRaport - Ład Korporacyjny

Raport okresowy za III kwartał 2009r. - 13 listopad 2009r.

Financial statementraport_2009_3q_mssf.pdf

Raport skonsolidowany za I półrocze 2009r. - 31 sierpień 2009r.

Financial statementSkonsolidowane sprawozdanie finansowe
Financial statementSprawozdanie z działalności zarządu Grupy Kapitałowej
Financial statementOpnia biegłego rewidenta

Raport skonsolidowany za I kwartał 2009r. - 15 maj 2009r.

Financial statementSkonsolidowane sprawozdanie za I kwartał 2009r.

Raport jednostkowy za 2008r. - 31 marzec 2009r.

Financial statementSprawozdanie finansowe
Financial statementSprawozdanie z działalności Zarządu
Financial statementOpinia biegłego rewidenta
Financial statementRaport biegłego rewidenta

Raport skonsolidowany za 2008r. - 31 marzec 2009r.

Financial statementSkonsolidowane sprawozdanie finansowe
Financial statementSprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej
Financial statementOpinia biegłego rewidenta
Financial statementRaport biegłego rewidenta

Raport skonsolidowany za IV kwartał 2008 r. 27 luty 2009 r.

Raport 2008_4QSr_MSSF

Raport skonsolidowany za III kwartał 2008 r. 14 listopada 2008 r.

Financial statementraport_2008_3qsr_mssf.pdf

Raport skonsolidowany za I półrocze 2008 r. 1 października 2008 r.

Financial statementraport_bieglego_rewidenta_do_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego.pdf
Financial statementraport_bieglego_rewidenta_do_jednostkowego_sprawozdania_finansowego.pdf
Financial statementskonsolidowane_sprawozdanie_finansowe.pdf
Financial statementjednostkowe_sprawozdanie_finansowe.pdf
Financial statementsprawozdanie_z_dzialalnoci_grupy_kapitalowej.pdf

Raport skonslidowany za II kwartał 2008 r. 14 sierpnia 2008 r.

Financial statement2008_2qsr_mssf.pdf

Raport skonslidowany za I kwartał 2008 r. 15.05.2008 r.

Financial statement2008_1qsr_mssf.pdf

Skonsolidowany raport roczny za 2007 rok

Financial statementrs_2007_list.pdf
Financial statementrs_2007_raport_i_opinia.pdf
Financial statementrs_2007_sd_gk.pdf
Financial statementrs_2007_ssf_mssf.pdf

Raport Roczny SA-R za 2007 rok 14.03.2008

Financial statement2007__warfama_wprowadzenie.pdf
Financial statement2007_warfama_spr_zarzadu.pdf
Financial statement2007_warfama_dodatkowe_noty.pdf
Financial statementsa-r__2007_uor.pdf
Financial statement2007_warfama_opinia_raport.pdf
Financial statement2007_warfama_nota_przeplywy.pdf

Raport skonsolidowany za IV kwartał 2007 r.

Financial statement4q_2007_mssf_uor.pdf

Informacje o spółce

Zarząd

Ład korporacyjny

Raporty i informacje finansowe

Walne zebranie akcjonariuszy

Emisje akcji

Kalendarz inwestora

Kontakt

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.