×

#Raport bieżący 38/2016

Zawarcie umowy ubezpieczenia należności z KUKE S.A. i umowy faktoringowej z KUKE FINANCE S.A.

Raport bieżący 38/2016 (28.10.2016)

Temat:

Zawarcie umowy ubezpieczenia należności z KUKE S.A. i umowy faktoringowej z KUKE FINANCE S.A.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR

Treść raportu:

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 28 października 2016 r. Spółka URSUS S.A. zawarła z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE S.A.) z siedzibą w Warszawie umowę ubezpieczenia należności pieniężnych Emitenta z tytułu umów na dostawy ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych zawartych z odbiorcami zagranicznymi. Łączny limit należności zagranicznych objętych umową wynosi 30.000.000 PLN.                                                  

Ponadto, w tym samym dniu Spółka URSUS S.A. zawarła z KUKE Finance S.A. umowę świadczenia usług faktoringowych. Przedmiotem umowy jest nabywanie przez faktora należności pieniężnych z tytułu umów na dostawy wyrobów URSUS S.A. zawartych przez Emitenta z odbiorcami zagranicznymi. Powyższa umowa została zawarta na zasadach faktoringu mieszanego. Zabezpieczenie umowy stanowi cesja praw z polisy ubezpieczenia należności KUKE S.A.

Za usługi świadczone w ramach wyżej opisanych umów z KUKE S.A. oraz z KUKE Finance S.A. przysługuje wynagrodzenie nie odbiegające od wysokości wynagrodzeń powszechnie występujących na rynku usług ubezpieczeniowych i faktoringowych.

Powyższe umowy zostały zawarte na czas nieokreślony. Ich pozostałe warunki nie odbiegają od warunków zwyczajowo stosowanych dla tego typu umów.

Celem zawarcia obu umów jest zmniejszenie ryzyka ewentualnej niewypłacalności zagranicznych kontrahentów Emitenta oraz wsparcie sprzedaży wyrobów Spółki do dealerów z zagranicy.

Zgodnie z Indywidualnym Standardem Raportowania URSUS S.A., zawarte w dniu dzisiejszym umowy zostały uznane za znaczące ze względu na fakt, iż ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Emitenta wykazanych w ostatnio opublikowanym przez Emitenta skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej URSUS.

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.