×

#Raport bieżący 39/2016

Akceptacja przez polskie Ministerstwo Finansów cesji tanzańskiego kontraktu

Raport bieżący nr 39/2016   (04.11.2016)

Temat: 

Akceptacja przez polskie Ministerstwo Finansów cesji tanzańskiego kontraktu

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR

Treść raportu:

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 4 listopada 2016 r. spółka URSUS S.A. powzięła informację o przesłaniu w dniu 4 listopada 2016 r. przez Ministerstwo Finansów Rzeczpospolitej Polskiej do Ministerstwa Finansów Zjednoczonej Republiki Tanzanii pisemnej akceptacji Umowy cesji kontraktu z dnia 22 października 2015 r., zawartej w dniu 9 sierpnia 2016 r. pomiędzy URSUS S.A. a spółką The National Development Corporation z siedzibą w Dar es Salaam (Tanzania) oraz spółką The National Service Corporation Sole (SUMA JKT) z siedzibą w Dar es Salaam (Tanzania).

Zgodnie z wyżej wymienioną Umową cesji, o której Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 29/2016, spółka SUMA JKT (Cedent) dokonała z dniem 5 sierpnia 2016 r. przeniesienia na spółkę National Development Corporation (Cesjonariusza) praw i obowiązków Kupującego, określonych w kontrakcie z dnia 22 października 2015 r. na sprzedaż ciągników rolniczych, oprzyrządowania i części zamiennych o łącznej wartości 55 milionów dolarów amerykańskich, o którym Emitent informował w Raportach bieżących nr 38/2015 oraz 5/2016.

Zgodnie z postanowieniami Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonej Republiki Tanzanii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzonej w Dar es Salaam w dniu 28 września 2015 r., kontrakt z National Development Corporation (w konsekwencji zaakceptowania ww. umowy cesji) wejdzie w życie piętnaście dni po przesłaniu ww. pisemnej akceptacji udzielonej przez Ministerstwo Finansów Rzeczpospolitej Polskiej do Ministerstwa Finansów Zjednoczonej Republiki Tanzanii.

Wszystkie płatności w ramach kontraktu będą dokonywane na podstawie wyżej opisanej umowy międzyrządowej. Pierwsza płatność w ramach kontraktu zostanie dokonana w formie zaliczki w wysokości 40% wartości kontraktu, tj. w kwocie 22.000.000 USD. Kolejne 58% łącznej ceny sprzedawanych dóbr, tj. kwotę 31.900.000 USD, Emitent otrzyma po przedstawieniu dokumentów przewozowych do kolejnych wysyłek partii przedmiotu umowy, natomiast pozostałe 2% ceny w kwocie 1.100.000 USD zostanie zapłacone po podpisaniu protokołów odbioru towarów przez Kupującego.

Aktualnie URSUS S.A. jest w trakcie realizacji wysyłek przedmiotu kontraktu.

Zgodnie z Indywidualnym Standardem Raportowania URSUS S.A., przyjętym przez Emitenta w odniesieniu do obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia MAR, wyżej opisana umowa handlowa spełnia kryterium umowy znaczącej, ponieważ jej łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Emitenta.

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.