×

#Raport bieżący 43/2016

Zawarcie aneksów do umów kredytowych z mBank S.A.

Raport bieżący 43/2016 

Temat: 

Zawarcie aneksów do umów kredytowych z mBank S.A.

Podstawa prawna: 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Emitenta informuje o otrzymaniu w dniu 25 listopada 2016 r. obustronnie podpisanego przez URSUS S.A. i mBank S.A. z siedzibą w Warszawie aneksu do Umowy o współpracy zawartej w dniu 24.11.2011 r., o której Emitent informował raportem bieżącym nr 34/2011, z późniejszymi zmianami.

Zgodnie z postanowieniami zawartego aneksu okres obowiązywania Umowy został przedłużony do dnia 17 listopada 2017 r.

Jednocześnie Strony podpisały aneksy do niżej wymienionych umów kredytowych zawartych w ramach powyższej Umowy o współpracy, przedłużające okres ich obowiązywania do dnia 17 listopada 2017 r.:

- Umowy o kredyt obrotowy w ramach linii na finansowanie bieżącej działalności w wysokości 3.000.000 złotych,

- Umowy o kredyt obrotowy w ramach linii na finansowanie bieżącej działalności w wysokości 600.000 euro, 

- Umowy o kredyt wielowalutowy w rachunku bieżącym w ramach linii na finansowanie bieżącej działalności w łącznej wysokości nieprzekraczającej 11.000.000 złotych.

Pozostałe warunki wyżej wymienionych umów z mBank S.A., w tym rodzaje zabezpieczeń, nie uległy zmianie.

Zgodnie z Indywidualnym Standardem Raportowania URSUS S.A., przyjętym przez Emitenta w odniesieniu do obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia MAR, wyżej opisane umowy kredytowe spełniają kryterium umowy znaczącej, ponieważ ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Emitenta. 

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.