×

#Raport bieżący 44/2016 K

Korekta Raportu bieżącego 44/2016 z dnia 12.12.2016r. - Wszczęcie przez KNF postępowania administracyjnego dotyczącego zdarzeń mających miejsce w 2013r.

Raport bieżący 44/2016 K   (13.12.2016)

Tytuł:

Korekta Raportu bieżącego 44/2016 z dnia 12.12.2016r. - Wszczęcie przez KNF postępowania administracyjnego dotyczącego zdarzeń mających miejsce w 2013r.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść:

Zarząd Spółki URSUS S.A. informuje, iż w Raporcie bieżącym 44/2016 z dnia 12 grudnia 2016r. omyłkowo wskazano, iż „ww. umowa została w całości prawidłowo wykonana i rozliczona” zamiast „pierwsza faza ww. umowy została w całości prawidłowo wykonana i rozliczona”. W związku z powyższym Emitent umieszcza poniżej wersje raportu przed i po korekcie.

Było:

Zarząd URSUS S.A.(Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 12 grudnia 2016 roku powziął informację o wszczęciu z urzędu przez Komisję Nadzoru Finansowego postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia na Emitenta kary administracyjnej na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1639, z późn. zm., dalej „ustawa o ofercie”) w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 615, dalej „ustawa zmieniająca”) wobec podejrzenia naruszenia art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie w związku z związku z nieprzekazaniem Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości informacji poufnej w przedmiocie negocjacji, które doprowadziły do zawarcia umowy, o której mowa w raporcie bieżącym URSUS S.A. nr 24/2013 z dnia 24 września 2013 r., tj. kontraktu z etiopską spółką METEC.

Zarząd Spółki zaznacza, iż ww. umowa została w całości prawidłowo wykonana i rozliczona, a przeprowadzone państwowe kontrole z nią związane nie wykazały żadnych nieprawidłowość. Jednocześnie Zarząd zapewnia, że będzie współpracował z KNF w celu pełnego wyjaśnienia i szybkiego zakończenia sprawy.

Jest:

Zarząd URSUS S.A.(Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 12 grudnia 2016 roku powziął informację o wszczęciu z urzędu przez Komisję Nadzoru Finansowego postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia na Emitenta kary administracyjnej na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1639, z późn. zm., dalej „ustawa o ofercie”) w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 615, dalej „ustawa zmieniająca”) wobec podejrzenia naruszenia art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie w związku z związku z nieprzekazaniem Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości informacji poufnej w przedmiocie negocjacji, które doprowadziły do zawarcia umowy, o której mowa w raporcie bieżącym URSUS S.A. nr 24/2013 z dnia 24 września 2013 r., tj. kontraktu z etiopską spółką METEC.

Zarząd Spółki zaznacza, iż pierwsza faza ww. umowy została w całości prawidłowo wykonana i rozliczona, a przeprowadzone państwowe kontrole z nią związane nie wykazały żadnych nieprawidłowość. Jednocześnie Zarząd zapewnia, że będzie współpracował z KNF w celu pełnego wyjaśnienia i szybkiego zakończenia sprawy.

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.