×

#Raport bieżący 45/2016

Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Millennium S.A. 

Raport bieżący 45/2016  (13.12.2016)

Temat: 

Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Millennium S.A. 

Podstawa prawna: 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 13 grudnia 2016 r. powziął informację o obustronnym podpisaniu przez URSUS S.A. i Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie aneksów do poniższych umów:

- Aneksu do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 16.09.2008 r., z późniejszymi zmianami, w aktualnej kwocie 10.000.000 PLN, przedłużającego okres obowiązywania umowy do dnia 31.12.2017 r.,

- Aneksu do Umowy o kredyt rewolwingowy z dnia 23.05.2013 r., z późniejszymi zmianami, w aktualnej kwocie 12.000.000 PLN, przedłużającego okres obowiązywania umowy do dnia 15.12.2017 r.,

- Aneksu do Umowy o linię na gwarancje bankowe i akredytywy dokumentowe z dnia 08.01.2013 r., z późniejszymi zmianami, w aktualnej kwocie 12.000.000 PLN, przedłużającego okres obowiązywania umowy do dnia 15.12.2017 r.;

- Aneksu do Umowy o kredyt rewolwingowy z dnia 16.12.2014 r., z późniejszymi zmianami, w kwocie 5.000.000 PLN, przedłużającego okres obowiązywania umowy do dnia 15.12.2017 r.;

- Aneksu do Umowy faktoringowej z dnia 22.11.2012 r., z późniejszymi zmianami, przedłużającego okres jej obowiązywania do dnia 13.12.2017 r., w niezmienionej wysokości limitu 13.000.000 PLN.

Pozostałe warunki wszystkich wyżej wymienionych umów z Bankiem Millennium S.A., w tym rodzaje zabezpieczeń, nie uległy zmianie.

Zgodnie z Indywidualnym Standardem Raportowania URSUS S.A., przyjętym przez Emitenta w odniesieniu do obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia MAR, wyżej opisane umowy spełniają kryterium umowy znaczącej, ponieważ ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Emitenta.

 

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.