×

#Raport bieżący 47/2016

Otrzymanie zaliczki z umowy zawartej z tanzańską spółką NDC

Raport bieżący nr 47/2016   (30.12.2017)

 

Tytuł:

Otrzymanie zaliczki z umowy zawartej z tanzańską spółką NDC

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 30 grudnia 2016 r. na rachunek bankowy Emitenta wpłynęła płatność z tytułu zaliczki w ramach Umowy handlowej z dnia 22 października 2015 r., realizowanej z National Development Corporation (NDC) z siedzibą w Dar es Salaam (Tanzania), o której Emitent informował w raportach bieżących nr 38/2015, 5/2016, 29/2016 i 39/2016.  Na podstawie zawartej Umowy URSUS S.A. dostarczy odbiorcy 2400 sztuk ciągników rolniczych wraz z oprzyrządowaniem i częściami zamiennymi, zapewni dostawę wyposażenia hali montażowej i ośmiu centrów serwisowych ciągników oraz przeprowadzi szkolenia personelu odbiorcy i zapewni mu wsparcie techniczne w niezbędnym zakresie. Łączna wartość Umowy wynosi 55 milionów dolarów amerykańskich.

 

Otrzymana przez Emitenta w ramach umowy płatność w formie zaliczki stanowi 40% wartości ww. Umowy i wynosi 22.000.000 dolarów amerykańskich, co odpowiada kwocie 91.964.400 polskich złotych. Powyższa kwota została wypłacona przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w ramach umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonej Republiki Tanzanii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej.

 

Następne płatności z tytułu realizacji przedmiotowej umowy Emitent otrzyma po przedstawieniu dokumentów przewozowych do kolejnych wysyłek partii przedmiotu Umowy (w łącznej wysokości 58% wartości umowy, tj. 31.900.000 USD), natomiast pozostałe 2% ceny w kwocie 1.100.000 USD zostanie zapłacone po podpisaniu protokołów odbioru towarów przez kupującego.

 

Do dnia 30 grudnia 2016 r. Emitent zrealizował część planowanych wysyłek przedmiotu Umowy, następne wysyłki realizowane będą w kolejnych okresach.

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.