×

#Raport bieżący 9/2017

Zawarcie porozumienia o współpracy z namibijską spółką DOBRE HOLDINGS

Raport bieżący 9/2017 (17.03.2017)

Temat:

Zawarcie porozumienia o współpracy z namibijską spółką DOBRE HOLDINGS

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść:

Zarząd URSUS S.A. informuje, iż w dniu 17 marca 2017 r. podpisał ze spółką DOBRE HOLDINGS z siedzibą w Windhuk (Republika Nambii) porozumienie (Memorandum of Understanding - MOU) o współpracy handlowo-przemysłowej.

Porozumienie zakłada podjęcie długoterminowej współpracy pomiędzy Stronami w zakresie produkcji i montażu ciągników, maszyn rolniczych i ich oprzyrządowania oraz autobusów i pojazdów specjalnych pod marką URSUS.

Na mocy porozumienia Strony potwierdziły wolę wspólnego prowadzenia działań mających na celu rozwój, produkcję podzespołów, sprzedaż, dystrybucję, serwis i marketing ww. wyrobów na rynku Republiki Namibii i innych wybranych rynkach afrykańskich.

Strony oczekują, że ich współpraca przyczyni się do przyspieszenia rozwoju mechanizacji namibijskiego rolnictwa, do poziomu standardów europejskich.

URSUS S.A. i DOBRE HOLDINGS zamierzają zawrzeć szczegółową umowę regulującą realizację ich wspólnych przedsięwzięć, o czym Emitent będzie informował w kolejnych raportach bieżących.

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.